Đang Thực Hiện

154241 Clipshare - Change Server

Hi

I have a website [url removed, login to view] that uses the clipshare script.

I need to move this website to a GoDaddy Virtual server. You will need to install some modules onto the new server [url removed, login to view]

Very simple job for somebody with experience with Clipshare.

Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: virtual server, godaddy server, server godaddy, website virtual server, godaddy php server, php virtual server, clipshare requirements, install godaddy server, move php website server, simple video php script, install script godaddy, share video clip script, clipshare server, job change script, php clipshare, simple video sharing script, server virtual, php video clip server, move php server, godaddy virtual server, video sharing website script, video sharing php script, video share script php, requirements video server, php godaddy script

Về Bên Thuê:
( 254 nhận xét ) Dublin, Ireland

Mã Dự Án: #1900424

Đã trao cho:

symtab

Hi. Please check PMB. Thanks, Adrian.

$50 USD trong 1 ngày
(121 Đánh Giá)
6.0