Đã hoàn thành

159618 config asap

i have purchased a site it uses socketmail

when you try and sign up you get a blank page once you sumbit the sign up form

I just need this bug fixed.

If you have experience with SocketMail please bid.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: sumbit, sign blank, asap experience, sumbit php, sign asap, socketmail config, sumbit site, fixed asap, socketmail

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) bonjpo, United States

ID dự án: #1905807

Được trao cho:

$20 USD trong 0 ngày
(346 Đánh Giá)
7.6