Đã hoàn thành

325856 Configure Pages for IE

I have a site that looks fine in all browsers except IE.

I need to have the site cleaned up to get it displaying correctly.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: ie, ie, php displaying correctly

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Tucson, United States

ID dự án: #2071663

Được trao cho:

jtraher

Details in PMB.

$65 USD trong 2 ngày
(25 Đánh Giá)
5.1