Đang Thực Hiện

165663 Cookies not deleted firefox

I have a script thats not deleting cookies in firefox..

In internet explorer it works fine.. but in firefox its not deleting them..

Anyone can help me with this?

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML, PHP

Xem nhiều hơn: firefox, cookies, internet explorer firefox, firefox internet explorer, firefox php script, deleting cookies, cookies php, php script firefox, script firefox, php cookies

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) United States

ID dự án: #1911854