Đang Thực Hiện

327240 Custom Invoice for vTiger

I will give demo image of how I want the vtiger invoice should be.

It just customizing the template.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: vtiger, php invoice, invoice, invoice custom, pending invoice, vtiger custom php, php invoice template, template vtiger invoice, php template invoice, invoice template php, custom invoice, vtiger template invoice, vtiger invoice php, vtiger invoice customizing, php vtiger, customizing template invoice vtiger, template invoice vtiger, custom vtiger, vtiger customizing, vtiger custom

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #2073047

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

MacNeal

Please Check Your PMB.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0