Đang Thực Hiện

140368 Customizing phpld

Need to customize phpld to be able to add articles in categories and subcategories from admin

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: customizing, phpld categories, phpld

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Mumbai, India

Mã Dự Án: #1886543

Đã trao cho:

$50 USD trong 2 ngày
(85 Đánh Giá)
6.3