Đang Thực Hiện

140368 Customizing phpld

Need to customize phpld to be able to add articles in categories and subcategories from admin

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: customizing, phpld categories, phpld

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #1886543

Được trao cho:

$50 USD trong 2 ngày
(85 Đánh Giá)
6.3