Đang Thực Hiện

220263 data base error....

when clicking on some of my pages I am getting this error

( Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Too many connections in /data/10/0/120/59/772548/user/790634/htdocs/pb/[url removed, login to view] on line 20

Too many connections )

this is the link [url removed, login to view]

hot....

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: this error, mysql data base, warning mysql_connect connections, mysql_connect, php mysql hot, netshaq, connect data, php data base, mysql hot, error mysql, warning pages, http error, error line, error http, hot php mysql, data function, mysql link records php, mysql connect error

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) huntington beach, United States

ID dự án: #1966496