Đang Thực Hiện

132925 Data transefer

Looking for strong php/mysql linux/apache administrator person to help move sites from one new server using putty or some other linux/apache type commands.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: linux mysql administrator, data linux, server data linux, data administrator, php linux administrator, transefer, putty, move server data, move data mysql, mysql data move server, commands php linux, mysql commands, linux strong

Về Bên Thuê:
( 211 nhận xét ) Boulder, United States

ID dự án: #1879096

Được trao cho:

quatresl

Will be done via PuTTy and fully setup.

$18 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0