Đang Thực Hiện

136766 database dump

I need a dump of old scribt members into new phpfox browse & gallery, phpfox fields have been changed to match old scribt closely.

fix a few small errors

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: old database, database dump, phpfox dump, phpfox members database, gallery phpfox, gallery dump, php dump, phpfox gallery, dump php, scribt, gallery database, phpfox database

Về Bên Thuê:
( 68 nhận xét ) Jerusalem, Israel

ID dự án: #1882940