Đã hoàn thành

297083 database -- for laxmi

This project is for laxmi, updating and finishing a php/mysql back end solution for a client.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: back end database, laxmi, mysql client database, database updating, finishing database

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) United States

ID dự án: #2043316

Được trao cho:

laxmisl

Please accept my bid.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0