Đang Thực Hiện

163072 Diningcity (.) com - XML API

OBJECTIVE: Modification of existing elements or features

LEVEL OF DESIGN WORK: None - just development

CLIENT SIDE PROGRAMMING LANGUAGE TO USE: XML

SERVER SIDE PROGRAMMING LANGUAGE TO USE: PHP

PREFERRED DATABASE: Don't need a database

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: api diningcity, xml programming language, server side programming language, programming api, objective c com, objective-c programming language, objective c language, API development, development api, xml client, objective api, xml database design, api development php, api programming, api client programming, com server client, php api development, xml programming, server xml, xml api php, api programming php, com xml, database api, objective server client, modification xml

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Amsterdam, Netherlands

ID dự án: #1909263

1 freelancer đang chào giá trung bình $190 cho công việc này

$190 USD trong 3 ngày
(86 Nhận xét)
6.2