Đang Thực Hiện

163072 Diningcity (.) com - XML API

OBJECTIVE: Modification of existing elements or features

LEVEL OF DESIGN WORK: None - just development

CLIENT SIDE PROGRAMMING LANGUAGE TO USE: XML

SERVER SIDE PROGRAMMING LANGUAGE TO USE: PHP

PREFERRED DATABASE: Don't need a database

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: api diningcity, server side programming language, programming api, objective language, api development, development api, xml client, objective api, xml database design, api development php, api client programming, php api development, xml programming, server xml, xml api php, api programming php, database api, objective server client, modification xml, xml api programming, php xml server, php xml api, design xml api, xml modification, api server

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Amsterdam, Netherlands

Mã Dự Án: #1909263

Đã trao cho:

$190 USD trong 3 ngày
(86 Đánh Giá)
6.2