Đã hoàn thành

1349 easy PHP nuke cms skin

Hello, I have a design ready ( very very simple design header with left navigation bar only ) and i need to intgrate that design into my php nuke cms. nothing special but need to done asap. Thanks,

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: nuke design, php special, easy skin, cms header, skin php, skin header, simple skin, php simple cms, nuke php, design header php, design skin php, nuke design skin, cms easy, easy php pending, nuke skin design, easy php, cms skin, skin nuke, php nuke skin, php skin, easy skin cms, cms simple design, nuke skin, php nuke, easy cms

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) Chicago, United States

ID dự án: #1752217

Được trao cho:

otcaysl

we can start now ? waiting

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0