Đã hoàn thành

133034 eugenebolshakov

we discussed in emails already (small mods, featured ad timing, clone to second site)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: small clone mods

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) Seattle, United States

Mã Dự Án: #1879205

Đã trao cho:

EugeneB

I'll send an email. Thank you.

$60 USD trong 0 ngày
(45 Đánh Giá)
5.2