Đang Thực Hiện

124285 FIX A BUG

HI OWN A WEB BASED APPLICATION WICH DOESN'T WORK PROPERLY. IT DOESN'T ACCEPT NEW SUBSCRIPTIONS.

I NEED A PROGRAMMER WICH SOLVE THIS BUG IMMEDIATLY

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: fix bug, bug web, php fix bug, fix application, solve php bug, fix bug php, application fix, application bug, web application bug

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) roccamonfina, Italy

ID dự án: #1870451