Đang Thực Hiện

130512 fix form dropdown triviainfo

I need to fix form with dropdown, email should be sent to a 5 different addresses depending on the dropdown item chosen.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: fix form, dropdown, form dropdown, addresses form, php dropdown email, different addresses, fix addresses, php email form fix, dropdown form, dropdown php, php dropdown, fix email addresses, panoramia

Về Bên Thuê:
( 138 nhận xét ) San Bartolome de Geneto, Spain

Mã Dự Án: #1876680

Đã trao cho:

triviainfo

Thanks:)

$15 USD trong 0 ngày
(346 Đánh Giá)
6.3