Đã hoàn thành

148371 Fix Manual StepbyStep OSC

Need Manual Step By Step order creation (its already installed) to include input of order date. Basically am trying to rebuild a store using manual input (as sql dbase was lost) from copy order emails.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: php manual, sql rebuild, php dbase sql, fix sql, stepbystep, manual order php, sql dbase date, SQL Fix, dbase sql, sql dbase, osc order, osc emails, fix osc

Về Bên Thuê:
( 202 nhận xét ) Madrid, United Kingdom

ID dự án: #1894550

Được trao cho:

snowsl

As agreed.

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0