Đang Thực Hiện

156035 fix minor issues in fl phpsite

I bought a fl script and need someone to fix minor issues for me. These are email issues and "certified member" issues.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: need fl, minor, fix php email for

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Victoria, Australia

ID dự án: #1902220