Đã hoàn thành

116915 Fix Yahoo Video Player code

Yahoo just changed there media player and now my site at [url removed, login to view] will not play the music videos from yahoo. I need someone to fix. I have attached the file the hashes the yahoo music player.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: yahoo. music, play my music video, media music now, yahoo music videos will play fix, code player, media player code, media player player, player music, video fix, videos player, player player, player fix, php media player, media code, video player site, video player php, video player code php, play code, php video player code, php music player, php code video player, music player php site, fix video player, video player code, player media

Về Bên Thuê:
( 79 nhận xét ) Santa Monica, United States

ID dự án: #1863082

Được trao cho:

dlnow

see pmb for demo

$110 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.0