Đang Thực Hiện

327625 Flex File Manager

need this done similar to this, new design and theme same functions

[url removed, login to view]

Flex

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: file manager, theme flex, flex theme, flex file, tiny cc, flex file manager, design flex, flex php file manager, php file manager, file manager php, flex php, php flex, flex design

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #2073432

Được trao cho:

avalonsys

Quickly and easily done.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0