Đang Thực Hiện

8912 form mail fixing

A piece of shit made me a form mail but now this doesn't work right. It sends emails full of tags. I need to fix these 2 form mails.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: php full form, mail fix, fix mail, form mail php, full form, fixing form, mail full form, full form php, form mail, php form mail

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) roccamonfina, Italy

ID dự án: #1759779