Đang Thực Hiện

148397 HMS QA

QA existing code

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: hms, hms code

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

Mã Dự Án: #1894576

Đã trao cho:

momaxsl

This bid is for evaluating the HMS application. I have over 15 years of solid IT experience. Similar assignments have been successfully done before and will guarantee accurate analysis reporting of HMS quality. Than Thêm

$637 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0