Đã hoàn thành

132135 Insert rotate script on site

Project Details:

----------------

This will take less than 5 minutes!

Quick work = Quick pay = Quick rating!

----------------

I have two files --

1. [url removed, login to view] = My Template

2. [url removed, login to view] = Rotate script for rotating images

I need to insert the rotate script into my template to make it work correctly. The instructions / documentation is all present in the [url removed, login to view] file. It will only take 5 minutes.

Rotate Script = [url removed, login to view]

I will choose quickly . . . .

Place bids . . .

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: work on site freelance, template for freelance, take freelance, site freelance php, site freelance com, site for freelance, quick freelance, on site freelance, it freelance site, freelance site for it, freelance site com, freelance site bids, freelance project site, freelance place, freelance on php, freelance it site, freelance for site, freelance com work php, freelance bids site, freelance 3 d, 3 d freelance, template freelance, http freelance, freelance txt, freelance images

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Bloomfield, United States

ID dự án: #1878305

Được trao cho:

zahmaci

pls cehek the PMB

$7 USD trong 0 ngày
(285 Đánh Giá)
6.8