Đã hoàn thành

476 install 2 osc mods

I need two mods installed. I got one partially installed but I am getting a couple bugs and don't have time to complete. The 2 mods are: [url removed, login to view],3101/category,all/search,inventory The other one is this one: [url removed, login to view],1245/category,all/search,inventory This is a 25 minute or less job so easy money!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: installed mods, oscommerce easy install, oscommerce contributions install, osc category, oscommerce search mods, easy contributions, contributions osc, oscommerce install contributions, money oscommerce, install oscommerce contributions, need mods, mods oscommerce, install search oscommerce, install contributions, osc inventory, osc contributions, osc mods, mods, oscommerce bugs, inventory oscommerce, php mods, oscommerce inventory, php mods installed, bugs oscommerce, oscommerce mods

Về Bên Thuê:
( 137 nhận xét )

ID dự án: #1751344

Được trao cho:

pan09

can do this fine

$20 USD trong 1 ngày
(291 Đánh Giá)
7.7