Đã hoàn thành

122052 Install a PHP Script

I have the script it is already uploaded all I need done is MYSQL configuration with the script.

Thank you

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: install a script, php configuration install, php script configuration, configuration php

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1868218

Đã trao cho:

neolightsoft

See Message Board for details

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0