Đang Thực Hiện

125233 Intalls or PhP and Apache-MAC

I have a Mac Machine and I want to install Apache and Php on it. Walk me through the installs. That's all. Quick money right?

I've already downloaded [url removed, login to view] & a Tar file of php-5.2.1

Can you help me?

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: mac, mac a, apache install, mac install, install apache, mac php help, install mac, mac apache, php apache, tar file

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) SANTA CLARA, United States

ID dự án: #1871399