Đã hoàn thành

3750 integrate flash player to site

I have a website that has a flash player but the flash player is very ugly. You can see it at [url removed, login to view] I had someone make me a new flash player that looks much better, but I need someone to integrate the player into my site. You can see a sample of the player at [url removed, login to view] Please keep bids nice and low, and preferrably a quick job.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: need a flash player, you need a flash player, i need a flash player, UGLY, flash player, agriya, html flash player, low flash, flash low, player html, player flash player, flash player html, agriya php, nice html site, integrate bids, integrate player website php, can integrate php flash, integrate flash player website php, integrate flash player php, html player, flash site html site, flash development site, website flash html integrate, flash job site, site development bids

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Redmond, United States

ID dự án: #1754619

Được trao cho:

Dotcommakers

lets do it regards

$20 USD trong 0 ngày
(641 Đánh Giá)
7.4