Đã hoàn thành

155336 ipn

as discussed. Again the url is:

[url removed, login to view]

the query is ($id=$_GET['id'] and $credits=$_GET['numberofcredits'] and $price=$_GET['price'])

UPDATE credits SET credits='$credits' WHERE id='$id'

and the log query:

INSERT INTO log (userid,credits,price) VALUES ('$id','$credits','$price')

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: php ipn, ipn php, _get, php _get query

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Nijmegen, Netherlands

ID dự án: #1901520

Được trao cho:

scriptcustomizer

Lets [login to view URL] escrow the full amount.

$50 USD trong 2 ngày
(85 Đánh Giá)
6.3