Đang Thực Hiện

120613 Joomla/Xcart Patch

Joomla/Xcart Patch

I need to be able to integrate either Xcart's user table into Joomla or vice versa. Either way, I need them to work seamlessly...oh and Community Builder plugin for Joomla.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: xcart, patch, builder plugin, integrate php community builder joomla, user table joomla, builder joomla, xcart php, joomla community plugin, joomla builder, community builder plugin joomla, joomla community builder user, community builder user, integrate community builder, joomla xcart, table joomla, patch joomla, community builder plugin, integrate community builder joomla, integrate joomla community builder, joomla table

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Orlando,

ID dự án: #1866777

Được trao cho:

$50 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
2.2