Đang Thực Hiện

140569 Local Info Clone

As discussed - local info clone ([url removed, login to view]) with modifications discussed for multi-language/national, etc.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: local, info, info, clone source, local language

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1886744

Đã trao cho:

$10000 USD trong 90 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0