Đã hoàn thành

326971 login programming

I need a simple login where the administrator can add some pages that only some special customers can see.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: see programming, php simple login, add login, login pages, simple login php, customers need login

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #2072778

Được trao cho:

$200 USD trong 0 ngày
(332 Đánh Giá)
7.6