Đã hoàn thành

154536 logo and banner prob

My jpg logo won't show on my website neither will an affiliate banners. Want someone to load them for me.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: prob, logo and banner, php prob, logo website banner, affiliate logo, logo affiliate, banner affiliate, affiliate banner, jpg banner, show banner, banner jpg, jpg logo

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

ID dự án: #1900720

Được trao cho:

webprogrammerssl

can be done

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0