Đã hoàn thành

326443 make a mt4 ea

make a mt4 ea that can trade with news and take the strategie from a document

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: strategie, mt4, mt4 ea, make a, ea mt4, mt4 pending, php mt4, mt4 mt4, mt4 php, trade mt4, trade news, mt4 news, mt4 trade

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Widdern - UK, Germany

ID dự án: #2072250

Được trao cho:

penjagawarung

Kindly may i get your project? Regrads, PW

$200 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0