Đang Thực Hiện

141020 minor fixes

I need some basic fixes done on site.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: fixes

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Casa Grande,

Mã Dự Án: #1887195

Đã trao cho:

$55 USD trong 2 ngày
(85 Đánh Giá)
6.3