Đã hoàn thành

162449 minor script fixes

sen,

admin section:

price info managment/price list/edit/step 2 - The delete function does not work - Needs fixed.

store managment/category list - Delete function needs added

store manamgent/store list - Delete function needs added.

Thanks,

Don

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: SEN, delete function, minor work, admin section script, step script, price list script php, php price list script

Về Bên Thuê:
( 58 nhận xét ) Vienna, United States

ID dự án: #1908639

Được trao cho:

secom

hi i can help you to get it done.

$50 USD trong 5 ngày
(629 Đánh Giá)
8.7