Đã hoàn thành

52717 Need administration modul

We need to expand our webshop. Need more administration module, print function. Need to redesign so we can sell electronic documents + + +

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: administration, redesign expand, print anything, electronic module, module electronic, modul, redesign webshop, php administration, administration php, need webshop

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) Nordre Frogn, Norway

ID dự án: #1801756

Được trao cho:

gorasoft

As we dealt we put our bid on your project. Best Regards, Gorasoft.

$150 USD trong 14 ngày
(2 Đánh Giá)
5.3