Đang Thực Hiện

145396 Need changes to php script

Very simple project.. Should take no more than an hour..

Please only bid if you can do this project straight away.. ie. Start now...

The script is a comment posting script that needs a few changes..

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: Few changes, php script posting, need changes, comment anything php, arcticscumbag, changes php script, simple posting script, straight php, php comment script simple, php comment script, comment script posting, comment php, comment script php, comment posting script, script comment, posting php script, php script hour, simple comment script php, php simple comment script, script posting, posting script, comment posting project, script php hour, comment script simple, simple php comment script

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Torquay, United Kingdom

Mã Dự Án: #1891572

Đã trao cho:

spamyboy

Sounds simple - can do it.

$10 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.7