Đã hoàn thành

301513 Need to fix small buggy script

Hi,

I had a half done php script do by another programmer. I had heard nothing back from him for over 3 days.

I had to get the script done within my requirement.

If you are a good intermediate and above PHP programmer, please pm me.

Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: fix a c++ script, need small fix script, small php script, need php fix

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) sg, Singapore

ID dự án: #2047513

Được trao cho:

$10 USD trong 1 ngày
(100 Đánh Giá)
5.9