Đang Thực Hiện

158254 Need header install on forum

Need header installing on [url removed, login to view]

also bidvertiser advert like this at the bottom of each thread

[url removed, login to view]

also bidadvertiser on footer

Immediate payment and great feedback.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: thread forum, php need header, install forum, bidvertiser, great header footer, forum install, header footer, forum header

Về Bên Thuê:
( 105 nhận xét ) Merseyside, United Kingdom

Mã Dự Án: #1904442

Đã trao cho:

dzine

thanks pls see PMB.

$21 USD trong 1 ngày
(147 Đánh Giá)
5.7