Đã hoàn thành

121066 Need Lyrics website script

Would like a lyrics script similar to [url removed, login to view]

WITH OVER 200,000 LYRICS IN THE DATABASE

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: need similar php script, lyrics database script, need script website, need similar website, php lyrics script, similar metrolyrics com, script metrolyrics, lyrics script php, lyrics database php, lyrics database, need website script, metrolyrics script, website script, race database, php website script, lyrics website

Về Bên Thuê:
( 79 nhận xét ) Santa Monica, United States

Mã Dự Án: #1867232

Đã trao cho:

pan09

as discussed

$850 USD trong 21 ngày
(291 Đánh Giá)
7.7