Đã hoàn thành

2817 Need this php page fixed.

Problem is... [url removed, login to view] Needs to be fixed, most likely just 10 mins job for a pro, but i urgently need it done, PM me for more info.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: php job uk, page problem, is it fixed, fixed, urgently need, fixed done , need job php, PHP page

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1753686

Được trao cho:

kvaza

Hi, Can be fixed within 10-50 minutes,

$9 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0