Đang Thực Hiện

9129 Need You Tube Clone Script

I need the You Tube clone script. It must already be done and have a working demo online so i can checkout the script. Im interested in seeing any and all scripts. Your script must already be complete.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: tube online, clone interested, interested clone, php script tube clone, clone tube php, online script demo, tube working, tube script demo, tube it, script tube, checkout script php, tube tube script, clone script php, php script tube, php checkout script, tube script php, tube need, need tube, php tube clone, tube script clone, tube clone php, tube tube, php clone script, php clone tube, tube clone script

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1759996

Được trao cho:

msolution

pls chk pmb

$30 USD trong 0 ngày
(69 Đánh Giá)
5.7