Đang Thực Hiện

124635 New Site Dev - Leadbit only

New dev of website for Leadbit only

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: dev php, site dev c, dev c site, website dev, dev dev, dev site, php dev, leadbit

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Manchester, United Kingdom

ID dự án: #1870801

Được trao cho:

leadbitsl

Thanks, Eugen

$240 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0