Đang Thực Hiện

131467 Oonging CakePHP work (week 3)

Ongoing php/mysql work.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: PHP cakePHP, mysql work, work cakephp, cakephp mysql, mysql week, cakephp php, work week

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1877636

Đã trao cho:

scriptcustomizer

Ready to continue the started work for this week till Saturday.

$280 USD trong 5 ngày
(85 Đánh Giá)
6.3