Đang Thực Hiện

149026 OSCommerce Contributions

I need an OSCommerce Expert ASAP that Can install the following Contributions:

[url removed, login to view],1175/category,all/search,infobox

[url removed, login to view],651/category,all/search,featured

[url removed, login to view],4594/category,all/search,image+tooltip

[url removed, login to view],2823/category,all/search,ultimate+seo

[url removed, login to view],1176/category,all/search,meta

[url removed, login to view],1098/category,all/search,attributes+listing

[url removed, login to view],86

[url removed, login to view],1175/category,all/search,infobox

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: category featured image, oscommerce tooltip, tooltip oscommerce, oscommerce search attributes, oscommerce install seo, oscommerce search tooltip, listing oscommerce, oscommerce meta, oscommerce image http, seo php oscommerce, seo meta oscommerce, php tooltip, oscommerce search infobox, oscommerce contributions install, oscommerce attributes infobox, oscommerce attributes attributes, meta oscommerce, attributes oscommerce, tooltip, seo ultimate, oscommerce category listing, oscommerce search category, oscommerce category search, search category oscommerce, oscommerce category image

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

ID dự án: #1895205

Được trao cho:

mumtaza

just install and little mod to work properly.

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0