Đã hoàn thành

148886 OSCommerce Expert ASAP

I need an OSCommerce Expert ASAP that Can install the following Contributions:

[url removed, login to view],1175/category,all/search,infobox

[url removed, login to view],651/category,all/search,featured

[url removed, login to view],4594/category,all/search,image+tooltip

[url removed, login to view],2823/category,all/search,ultimate+seo

[url removed, login to view],1176/category,all/search,meta

[url removed, login to view],1098/category,all/search,attributes+listing

[url removed, login to view],86

[url removed, login to view],1175/category,all/search,infobox

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: seo expert install, meta expert, category featured image, oscommerce tooltip, tooltip oscommerce, oscommerce search attributes, oscommerce install seo, oscommerce search tooltip, listing oscommerce, oscommerce meta, oscommerce image http, seo php oscommerce, seo meta oscommerce, php tooltip, oscommerce search infobox, oscommerce contributions install, oscommerce attributes infobox, oscommerce attributes attributes, meta oscommerce, install asap, attributes oscommerce, tooltip, seo ultimate, oscommerce category listing, oscommerce search category

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

Mã Dự Án: #1895065

Đã trao cho:

transcend2005

I am not afraid to say that i am an oscommerce expert. Ny price is $35 to install and configure all the contributions. Check my current oscommerce project at : [url removed, login to view]

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0