Đã hoàn thành

148886 OSCommerce Expert ASAP

I need an OSCommerce Expert ASAP that Can install the following Contributions:

[url removed, login to view],1175/category,all/search,infobox

[url removed, login to view],651/category,all/search,featured

[url removed, login to view],4594/category,all/search,image+tooltip

[url removed, login to view],2823/category,all/search,ultimate+seo

[url removed, login to view],1176/category,all/search,meta

[url removed, login to view],1098/category,all/search,attributes+listing

[url removed, login to view],86

[url removed, login to view],1175/category,all/search,infobox

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: seo expert install, meta expert, category featured image, oscommerce tooltip, tooltip oscommerce, oscommerce search attributes, oscommerce install seo, oscommerce search tooltip, listing oscommerce, oscommerce meta, oscommerce image http, seo php oscommerce, seo meta oscommerce, php tooltip, oscommerce search infobox, oscommerce contributions install, oscommerce attributes infobox, oscommerce attributes attributes, meta oscommerce, install asap, attributes oscommerce, tooltip, seo ultimate, oscommerce category listing, oscommerce search category

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

ID dự án: #1895065

Được trao cho:

transcend2005

I am not afraid to say that i am an oscommerce expert. Ny price is $35 to install and configure all the contributions. Check my current oscommerce project at : [login to view URL]

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0