Đang Thực Hiện

122737 osdate coder needed

Osdating site coding

Change introduction

remove statistics area

change confirmation letter, and remove code

Remove "Good Luck" from outgoing letters

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: php osdate, letter introduction, statistics needed, site osdate, osdate introduction, good osdate, osdate php, osdate confirmation, introduction letter needed, outgoing letter, outgoing letters, osdate good, osdate coder, introduction letter, osdate site, osDate

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

Mã Dự Án: #1868903

Đã trao cho:

hindiphaj

Can do it today. Arsen

$25 USD trong 0 ngày
(133 Đánh Giá)
6.2