Đã hoàn thành

128286 Paste text in 5 pages

hi there,

I have a site i need somebody to paste the text which i am

Giveing you, the contents of this site have to be cahnged

.i want this asap

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML, PHP

Xem nhiều hơn: paste text, need somebody text

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) pune, India

ID dự án: #1874454

Được trao cho:

eventonweb

Greetings, thanx...

$10 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.6