Đã hoàn thành

156387 php developer

i have a cms php system..needs a script adding to it, and some small bugs fixing.

simple job..1-2 hr max..

urgent

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: php developer cms, it developer job, cms php, simple php cms script, php script fixing, small php system, small php script urgent, php hr system, job cms php, cms php simple, small simple php cms, php adding system, cms simple developer, cms fixing, urgent php developer, php simple small cms, cms php small, small cms php, simple small cms php, fixing php bugs, small php cms, simple cms php

Về Bên Thuê:
( 187 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1902572

Được trao cho:

$100 USD trong 1 ngày
(102 Đánh Giá)
6.1