Đang Thực Hiện

161655 php fox mod

Need PHP Fox Konsort v 1.5.1 Mod.

1. Need to remove 'add friend' and automatically add all members of community as friends to any new member.

2. When new member joins auto add new member to all current members' friends list.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: friend community, friend mod, friend auto, friend php, php v

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Reseda, United States

ID dự án: #1907844