Đang Thực Hiện

185825 php gallery

i need a php gallery without database

takes files directly from folders, creates thumbnails etc

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: php thumbnails, gallery thumbnails, php without database, thumbnails gallery, gallery database, php gallery

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét )

Mã Dự Án: #1932037

Đã trao cho:

skivsl

Will be finished in hours!

$50 USD trong 1 ngày
(514 Đánh Giá)
8.4